Студент: Самиева Айсана Жакыпбековна Жалпы балл:
53
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 2
Группа: АКК1-17 (б)
Телл: 0222283550

Сабактарга катышуусу

1 кж.

Макалалар

Тема Журнал Жарыяланган жылы Файл
1 Биздин педагог Б.Апышев 2019 - жылы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
2 Ишембиликтерге катышуусаныз
3 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
4 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
5 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
6 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
7 Ай сайын театрга барсаныз
8 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
9 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
10 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
11 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
12 Ишембиликтерге катышуусаныз

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 Ата энеге болгон ыраазычылык кат
2 Bright minds