Студент: Жусупбек кызы Айчолпон Жалпы балл:
343
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 2
Группа: Пдс-9-2-17
Телл: 0776680429

Сабактарга катышуусу

2 кж.

Макалалар

Тема Журнал Жарыяланган жылы Файл
1 Становление межкультурной коммуникации в Кыргызстане 2019 - жылы
2 Социализация и инкультурация 2019 - жылы
3 Education is develop the country. 2019 - жылы
4 Байлыгы мол кыргыз тили өлүү тил болуп калуу коркунучунда. 2019 - жылы
5 The value of water in nature and human life. 2019 - жылы
6 Sulaiman-Too 2019 - жылы
7 City in the sky 2019 - жылы
8 Тамеки-өмүр душманы 2019 - жылы
9 Understanding your brain 2019 - жылы
10 On top of the world 2019 - жылы
11 A basketball game 2019 - жылы
12 Healthy lifestyles with sports 2019 - жылы
13 Healthy lifestyles with eating 2019 - жылы
14 Clothes crimes 2019 - жылы
15 Creature cures 2019 - жылы
16 Sights of Paris 2019 - жылы
17 The punk and goth scenes 2019 - жылы
18 William Shakespeare 2019 - жылы
19 Surfing superstar! 2019 - жылы
20 The largest city in Australia. 2019 - жылы
21 Fox-hunting. 2019 - жылы
22 The legend of Robin Hood. 2019 - жылы
23 The Oscars. 2019 - жылы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 2 - орун
2 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
3 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
4 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
5 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
6 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
7 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
8 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
9 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
10 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
11 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 2 - орун
12 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
2 Ай сайын театрга барсаныз
3 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
4 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
5 Ай сайын театрга барсаныз
6 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
7 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
8 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
9 Ай сайын театрга барсаныз
10 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
11 Ай сайын театрга барсаныз
12 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
13 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
14 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
15 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
16 Ай сайын театрга барсаныз
17 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
18 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
19 Ай сайын театрга барсаныз
20 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
21 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
22 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
23 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
24 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
25 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
26 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
27 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
28 Ай сайын театрга барсаныз

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 Ч .Айтматовдун 90-ж. адабий-музыкалык кече активдуу каташкандагы учун
2 Certificate
3 Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги
4 Сертификат, Күбөлүк