Студент: Жаныбек уулу Уланбек Жалпы балл:
25
Факультет: Бизнес жана менеджмент факультети
Курс: 2
Группа: Гму (б) 1-17
Телл: 0708098288

Сабактарга катышуусу

1 кж.