Студент: Мусабекова Жумагул Мадалбековна Жалпы балл:
20
Факультет: Кыргыз-китай факультети
Курс: 1
Группа: КЛ-1-18
Телл: +996774607794

Сабактарга катышуусу

1 кж.