Студент: Насырова Нозилахон Баходыровна Жалпы балл:
25
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 2
Группа: ПДС 9-5-17
Телл: +996770302392

Сабактарга катышуусу

3 кж.