Студент: Карабай кызы Бурмакан Карабай Жалпы балл:
216
Факультет: Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети
Курс: 2
Группа: Кл(б)1-17
Телл: 0702022441

Сабактарга катышуусу

1 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун
2 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун
3 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун
4 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун
5 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун
6 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун
7 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун

Стипендиялар

Стипендия Сурот
1 Атуулдук стипендиясы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
2 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
3 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
4 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 2 - орун
5 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
6 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
7 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
8 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
9 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
10 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 2 - орун
11 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 2 - орун
12 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
13 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
14 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
15 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
16 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
17 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
18 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
19 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
20 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
21 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
22 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
23 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
24 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
2 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
3 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
4 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
5 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
6 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
7 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
8 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
9 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
10 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
11 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
12 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
13 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
14 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
15 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
16 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
17 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
18 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
19 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
20 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
21 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
22 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз

Спорттук мелдештер

Мелдештин аталышы Орун Сурот
1 Шаардык же облустук мелдештер 3-орун

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 Developе коомдук уюумунан ыраазычылык кат
2 Рекорд аналитикалык билим беруу борборунда ыраазычылык кат
3 Рекорд аналитикалык билим беруу борборунда ыраазычылык кат
4 Рекорд аналитикалык билим беруу борборунда ыраазычылык кат
5 Рекорд аналитикалык билим беруу борборунда ыраазычылык кат
6 Рекорд аналитикалык билим беруу борборунда ыраазычылык кат