Студент: Жусупова Мариям Болотбековна Жалпы балл:
10
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 2
Группа: АПК1-17А
Телл: 0703865316