Студент: Даниярова Сайкал Нурбековна Жалпы балл:
273
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 3
Группа: АРБ1-16(а)
Телл: +996773257698

Сабактарга катышуусу

2 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
2 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
3 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
4 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
5 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
6 Аймактык университеттик олимпиадалар 3-орун

Макалалар

Тема Журнал Жарыяланган жылы Файл
1 Формула профессионального успеха 2019 - жылы
2 Reduce of raw materials 2018 - жылы
3 Метаязык 2017 - жылы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 2 - орун
2 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 2 - орун
3 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
4 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
5 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
6 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
7 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
8 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
9 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
10 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
11 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
12 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
13 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
14 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
15 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
16 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
17 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
18 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
19 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
20 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
21 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
22 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
23 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
2 Ай сайын театрга барсаныз
3 Ай сайын театрга барсаныз
4 Ай сайын театрга барсаныз
5 Ай сайын театрга барсаныз
6 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
7 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
8 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
9 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
10 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз

Спорттук мелдештер

Мелдештин аталышы Орун Сурот
1 Шаардык же облустук мелдештер 3-орун

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 За отличную учебу и примерное поведение