Студент: Аманова Кызбурак Дурусбековна Жалпы балл:
25
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 2
Группа: ПДС 9-2-17
Телл: 0708609299

Сабактарга катышуусу

2 кж.