Студент: Талантбек уулу Алишер Талантбек Жалпы балл:
15
Факультет: Медицина факультети
Курс: 3
Группа: 1
Телл: 0778823690