Студент: Mamatkulov Nurzhalal Сулайманович Жалпы балл:
35
Факультет: Медицина факультети
Курс: 4
Группа: Lk1-15б
Телл: +996770255497

Сабактарга катышуусу

0 кж.