Студент: Жапарова Сабира Акылбековна Жалпы балл:
33
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 2
Группа: Akk1-17 (a)
Телл: 0773584440

Сабактарга катышуусу

2 кж.

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Ишембиликтерге катышуусаныз
2 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 2018 жыл
2 2019 Бишкек Гуманитарные университети