Студент: Абабакир кызы Сахабат Жалпы балл:
28
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 2
Группа: АКК1-17(а)
Телл: 770179498

Сабактарга катышуусу

3 кж.

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 2018