Студент: Карабаева Айгерим Исабековна Жалпы балл:
37
Факультет: Медицина факультети
Курс: 1
Группа: 1Сд-4-18
Телл: +996774599225

Сабактарга катышуусу

1 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Эл аралык олимпиадалар 2-орун
2 Аймактык университеттик олимпиадалар 3-орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Ишембиликтерге катышсаныз
2 Ишембиликтерге катышуусаныз