Студент: Мусаева Гаухар Куванычовна Жалпы балл:
205
Факультет: Орус филологиясы факультети
Курс: 3
Группа: РЛ(б)-2-16
Телл: +996770601398

Сабактарга катышуусу

7 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
2 Эл аралык олимпиадалар 1-орун
3 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун

Макалалар

Тема Журнал Жарыяланган жылы Файл
1 Коранические мотивы в творчестве А.С.Пушкина Неделя науки 2019 - жылы

Стипендиялар

Стипендия Сурот
1 ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин стипендиясы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 2 - орун
2 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 3 - орун
3 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 3 - орун
4 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 3 - орун
5 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 3 - орун
6 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 3 - орун
7 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 3 - орун
8 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 2 - орун
9 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 2 - орун
10 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 3 - орун
11 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 3 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
2 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
3 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
4 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
5 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
6 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
7 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
8 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
9 Ай сайын театрга барсаныз
10 Ай сайын театрга барсаныз
11 Ай сайын театрга барсаныз
12 Ай сайын театрга барсаныз
13 Ай сайын театрга барсаныз
14 Ай сайын театрга барсаныз
15 Ай сайын театрга барсаныз
16 Ай сайын театрга барсаныз
17 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
18 Ай сайын театрга барсаныз
19 Ай сайын театрга барсаныз
20 Ай сайын театрга барсаныз
21 Ишембиликтерге катышуусаныз
22 Ай сайын театрга барсаныз
23 Ай сайын театрга барсаныз
24 Ай сайын театрга барсаныз
25 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
26 Ай сайын театрга барсаныз
27 Ай сайын театрга барсаныз

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 Благодарственное письмо родителям ( ФРФ)
2 Благодарственное письмо за участие в профориентации
3 Грамота за активное участие (Неделя науки)
4 Грамота за педагогическую практику
5 Грамота (Жатаканадагы мыкты бөлмө)
6 Благодарность деканата ФРФ
7 Адамзаттын Айтматову: өтмүш, учур жана келечек" аттуу эл аралык илимий- практикалык конференция
8 "Ч. Айтматовдун мурасы: Ааламдашуу доорунда биримдикте жашоо" аттуу 2-кыргыз-казак илимий жана чыгармачыл интелегенция форуму
9 Клуб "Союз пера и музыки" в доме-интернате "Боорукердик"
10 День открытых дверей в ОшГУ
11 Закрытие Недели науки (ведущие)
12 Профориентационные работы
13 "Всё начинается с учителя!"
14 Грамота за активное участие в мероприятии ( 90-летие Ч.Айтматова)