Студент: Азизилла уулу Эгемжар Жалпы балл:
521
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 3
Группа: ИСТ(б)-2-16
Телл: 0706180198

Сабактарга катышуусу

0 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
2 Аймактык университеттик олимпиадалар 2-орун
3 Аймактык университеттик олимпиадалар 2-орун

Макалалар

Тема Журнал Жарыяланган жылы Файл
1 Маданият жан-дүйнөнүн бийиктиги жана адеп менен ыймандын айкалышы ОшМУ жарчысы 2018 - жылы
2 Мамлекеттк тилдин бүгүнкү абалы Записки молодых ученых 2019 - жылы
3 Чынгыз Айтматовдун чыгармаларындагы адеп-ахлактын орду 2018 - жылы
4 Ойлон-нур Нур гезити 2019 - жылы
5 Билим берүү жараянындагы компьютердик технологиялардын ролу 2019 - жылы
6 Ойлон-нур Нур гезити 2019 - жылы
7 ВИРТУАЛДЫК РЕАЛДУУЛУК ЖАНА КОМПЬЮТЕРДИК КӨЗ КАРАНДЫЛЫК 2018 - жылы
8 Ойлон-нур Нур гезити 2019 - жылы
9 Илимпоз студент Нур гезити 2018 - жылы
10 Программисттик кесип 2018 - жылы
11 Заманбап технологиялардын оң жана терс жактары, компьютердик көз карандылык 2018 - жылы
12 Ойлон-нур Нур гезити 2019 - жылы
13 Ойлон-нур Нур гезити 2019 - жылы

Стипендиялар

Стипендия Сурот
1 ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин стипендиясы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
2 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 2 - орун
3 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
4 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 3 - орун
5 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
6 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
7 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 3 - орун
8 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
9 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
10 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
11 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 3 - орун
12 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 2 - орун
13 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
14 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
15 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
16 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
17 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
18 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
19 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
20 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
21 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
22 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
2 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
3 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
4 Ай сайын театрга барсаныз
5 Ай сайын театрга барсаныз
6 Ай сайын театрга барсаныз
7 Ай сайын театрга барсаныз
8 Ай сайын театрга барсаныз
9 Ай сайын театрга барсаныз
10 Ай сайын театрга барсаныз
11 Ай сайын театрга барсаныз
12 Ай сайын театрга барсаныз
13 Ай сайын театрга барсаныз
14 Ай сайын театрга барсаныз
15 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
16 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
17 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
18 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
19 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
20 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
21 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
22 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
23 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
24 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
25 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
26 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
27 Ай сайын театрга барсаныз
28 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
29 Ишембиликтерге катышуусаныз

Спорттук мелдештер

Мелдештин аталышы Орун Сурот
1 Эл аралык мелдештер 1-орун
2 Эл аралык мелдештер 1-орун
3 Эл аралык мелдештер 1-орун
4 Эл аралык мелдештер 1-орун
5 Эл аралык мелдештер 1-орун

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 №34 А. Жээнбеков атындагы орто мектепке МИТ факультетинен ыраазычылык баракча
2 Сертификат
3 МИТ факультетинин ардак грамотасы
4 МИТ факультетинин ардак грамотасы
5 МИТ факультетинин ардак грамотасы
6 МИТ факультетинин ардак грамотасы
7 SECOM окуу борборунан сертификат
8 Ата-энеге МИТ факультетинен ыраазычылык кат
9 Ынтымак телерадио коорпорациясында
10 МИТ факультетинин эң мыкты студенттеринин катарында
11 Ректор К. А. Исаков менен
12 ОГПИнин "Мурас" телеканалында
13 МИТ факультетинин ардак грамотасы
14 Аймактык студенттик илимий конференция-2016
15 Аймактык студенттик илимий конференция-2017
16 Аймактык студенттик илимий конференция-2017
17 Аймактык студенттик илимий конференция-2018
18 Аймактык студенттик илимий конференция-2018
19 Кайрымдуулук иш-чараларында
20 Кайрымдуулук иш-чараларында
21 Студенттик олимпиада -2017
22 Студенттик олимпиада -2017
23 Студенттик олимпиада -2017
24 Студенттик олимпиада -2018
25 Студенттик олимпиада -2018
26 Студенттик олимпиада -2018
27 Университеттин коомдук-маданий иш-чараларында
28 Университеттин коомдук-маданий иш-чараларында
29 Университеттин коомдук-маданий иш-чараларында
30 Университеттин коомдук-маданий иш-чараларында
31 Жаш канат-2018 ОшМунун факультеттери аралык дебат оюнунда
32 Жаш канат-2018 ОшМунун факультеттери аралык дебат оюнунда
33 Университеттин коомдук-маданий иш-чараларында
34 Университеттин коомдук-маданий иш-чараларында
35 Факультеттин илимий конференциясында
36 Факультеттин илимий конференциясында