Студент: Сатыбалдиев Максат Мурзабекович Жалпы балл:
30
Факультет: Медицина факультети
Курс: 3
Группа: Лк3-16(б)
Телл: +996777533234

Сабактарга катышуусу

0 кж.