Студент: Асилбек кызы Мадина Асилбек Жалпы балл:
357
Факультет: Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети
Курс: 3
Группа: Кл(б) - 1-16
Телл: 0704102006

Сабактарга катышуусу

2 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
2 Аймактык университеттик олимпиадалар 2-орун
3 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун
4 Аймактык университеттик олимпиадалар 2-орун

Макалалар

Тема Журнал Жарыяланган жылы Файл
1 Сан атоочтун Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы орду 2018 - жылы
2 Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы балдарга элдик тарбия берүүнүн диний тарбия менен айкалышып келиши 2018 - жылы
3 Жан дүйнөдөгү маек Нур гезити 2018 - жылы
4 Менин жан дүйнөмдөгү Айтматов Ачык сөз гезити 2018 - жылы
5 Кеп коммуникациясы жана аны окутуунун айрым ыкмалары 10- эл аралык илимий - практикалык симпозиумдун жыйнагы 2019 - жылы

Стипендиялар

Стипендия Сурот
1 ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин стипендиясы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
2 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
3 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
4 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
5 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
6 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
7 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
8 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
9 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 2 - орун
10 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
11 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
12 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
13 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
14 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
15 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 2 - орун
16 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
17 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
18 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Ай сайын театрга барсаныз
2 Ай сайын театрга барсаныз
3 Ай сайын театрга барсаныз
4 Ай сайын театрга барсаныз
5 Ай сайын театрга барсаныз
6 Ай сайын театрга барсаныз
7 Ай сайын театрга барсаныз
8 Ай сайын театрга барсаныз
9 Ай сайын театрга барсаныз
10 Ай сайын театрга барсаныз
11 Ай сайын театрга барсаныз
12 Ай сайын театрга барсаныз
13 Ай сайын театрга барсаныз
14 Ай сайын театрга барсаныз
15 Ай сайын театрга барсаныз
16 Ай сайын театрга барсаныз
17 Ай сайын театрга барсаныз
18 Ай сайын театрга барсаныз
19 Ай сайын театрга барсаныз
20 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
21 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
22 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
23 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
24 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
25 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
26 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
27 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
28 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
29 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
30 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
31 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
32 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
33 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
34 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
35 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
36 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
37 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
38 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
39 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
40 Ишембиликтерге катышуусаныз
41 Ишембиликтерге катышуусаныз
42 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
43 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 Ректордун ыраазычылык каты
2 Декандын ыраазычылык каты
3 Ош шаардык жаштар иштер боюнча комитетинин ыраазычылык каты
4 Ош МУнун жаштар комитетинин ыраазычылык каты
5 Türkiye türkçesi eğitim öğretim merkezi sertifikası
6 "Адамзаттын Айтматову: өтмүш, учур жана келечек" аттуу эл аралык илимий- практикалык конференция
7 "Ч. Айтматовдун мурасы: Ааламдашуу доорунда биримдикте жашоо" аттуу 2-кыргыз-казак илимий жана чыгармачыл интелегенция форуму
8 Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата " Айтматов ааламы түркүн тилдерде" аттуу иш чара
9 Ректордун катышуусундагы " Ата-энем - бейишим" аттуу ата-энелер чогулушу
10 "Достук" сармерден
11 Университеттер арасындагы "Айтматов ааламы" конкурсу
12 Ынтымак теле каналында
13 Элтр теле каналында
14 10- эл аралык илимий-практикалык симпозиум
15 Боорукердик үйүндө
16 Ош шаарынын мэринин балында
17 Ректор К.А. Исаков менен
18 Окуунун мыктылары Ош МУ
19 Ректордук бал
20 "Ала-Тоо жазы" фестивалы
21 Поэзия кечеси