Студент: Арынов Даниярбек Эргешович Жалпы балл:
35
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 4
Группа: ПОВ(б)-1-15Р
Телл: +996 773 08 12 16

Сабактарга катышуусу

-8 кж.