Студент: Жылдызбекова Акылай Жылдызбековна Жалпы балл:
52
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 3
Группа: АПР-1-16
Телл: 0778128739

Сабактарга катышуусу

1 кж.

Стипендиялар

Стипендия Сурот
1 Атуулдук стипендиясы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 Кадис университетинен (Испания)