Студент: Заидов Азирет Манасович Жалпы балл:
552
Факультет: Тарых факультети
Курс: 2
Группа: И ( б ) 1-17
Телл: 0772682791

Сабактарга катышуусу

0 кж.

Макалалар

Тема Журнал Жарыяланган жылы Файл
1 Бекембай Апышевдин диний көз карашы 2019 - жылы
2 Аккан дос Өзгөн нуру 2018 - жылы
3 Карлингдик кайра жаралуу боюнча 2019 - жылы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
2 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
3 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
4 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
5 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
6 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
7 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
8 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
9 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
10 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
11 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
12 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
13 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
14 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
15 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
16 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
17 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
18 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
19 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
20 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 2 - орун
21 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 2 - орун
22 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 3 - орун
23 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 2 - орун
24 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 3 - орун
25 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
26 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
27 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 2 - орун
28 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 2 - орун
29 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Ишембиликтерге катышсаныз
2 Ишембиликтерге катышсаныз
3 Ишембиликтерге катышуусаныз
4 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
5 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
6 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
7 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
8 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
9 Ишембиликтерге катышуусаныз
10 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
11 Ай сайын театрга барсаныз
12 Ай сайын театрга барсаныз
13 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
14 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
15 Ишембиликтерге катышуусаныз
16 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
17 Ай сайын театрга барсаныз
18 Ай сайын театрга барсаныз
19 Ай сайын театрга барсаныз
20 Ай сайын театрга барсаныз
21 Ай сайын театрга барсаныз
22 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
23 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
24 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
25 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
26 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
27 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
28 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
29 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
30 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
31 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
32 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
33 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
34 Ай сайын театрга барсаныз
35 Ай сайын театрга барсаныз
36 Ай сайын театрга барсаныз
37 Ай сайын театрга барсаныз
38 Ай сайын театрга барсаныз
39 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
40 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
41 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
42 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
43 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
44 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
45 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
46 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
47 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
48 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
49 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
50 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
51 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
52 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
53 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
54 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
55 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
56 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
57 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
58 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
59 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
60 Ишембиликтерге катышсаныз
61 Ишембиликтерге катышсаныз
62 Ишембиликтерге катышуусаныз
63 Ишембиликтерге катышуусаныз
64 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
65 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
66 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
67 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
68 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
69 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
70 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
71 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
72 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
73 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
74 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
75 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
76 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
77 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
78 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
79 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
80 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
81 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
82 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
83 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
84 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
85 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
86 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
87 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
88 Ай сайын театрга барсаныз
89 Ай сайын театрга барсаныз
90 Ай сайын театрга барсаныз
91 Ай сайын театрга барсаныз
92 Ай сайын театрга барсаныз
93 Ай сайын театрга барсаныз
94 Ай сайын театрга барсаныз
95 Ай сайын театрга барсаныз
96 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
97 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
98 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз

Спорттук мелдештер

Мелдештин аталышы Орун Сурот
1 Шаардык же облустук мелдештер 3-орун
2 Шаардык же облустук мелдештер 2-орун
3 Шаардык же облустук мелдештер 2-орун

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 Ош шаардык жаштар комитетинин алкыш баракчасы
2 Сулайман тоо улуттук тарыхый-археологиялык музейдин ыраазычылык каты
3 Ош шаардык жаштар комитетинин ардак грамотасы
4 Лидерлер мектебинин алкыш баракчасы
5 Адеп башаты коомдук прогрессивдүү фондунун ыраазычылык баракчасы
6 Жылдын мыкты Лидери
7 Сертификат Лидер окуу мектеби
8 Ош түрк тилдүү элдердин борбору иш чарасынан
9 Ардак грамотасы
10 Мыкты старостасы
11 Мектептен ыраазычылык кат ( практика
12 Сертификат Сабат окуу борбору
13 Грамато ( ыктыярчылар күнүнө карата
14 Ош МУ нун жаштар комитетинин грамота
15 Ч.Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата
16 Сертификат ..
17 Мамлекеттик тил күнүнө карата
18 Психология кафедрасынын граматасы
19 Айтматовдун 90 жылдык мааракесиге карата
20 Ош шаарынын биринчилигине арналган дебатта " мыкты оратор "
21 Ош тв да конокто
22 Sertifikat
23 Декандын ыраазычылык кат
24 Спорттук мелдеш боюнча грамота
25 Ардак грамотасы ( лидер окуу долбоорунун
26 Ч.Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата
27 Ош МУ нун үмүт тв
28 Ийгиликтүү студент теле берүүсүндө
29 Өзгөн нуру райондук гезитинде
30 Педагогикалык билим берүүнү өнүктүрүү борборунун педагогика кафедрасынын ыраазычылык баракчасы
31 Факультеттер аралык дене тарбия кафедрасынын ыраазычылык баракчасы
32 Ош МУ нун жаштар комитетинин ыраазычылык каты
33 Ош МУ да өткөрүлгөн И. Жунусов менен болгон жолугушууда
34 Ош МУ нун факультеттер аралык өтүлгөн дебат турниринде
35 Тил күнүнө карата өткөрүлгөн иш-чарадан
36 Ч.Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата
37 Кайрымдуулук иш-чарада
38 Баштан башта " аттуу шаардык деңгээлде өткөрүлгөн иш-чарада
39 2017- ж КР нын Президентин туура жана таза шайлоо өткөрүүгө карата өткөрүлгөн иш-чарада
40 2017-ж " Кечки Ош " аттуу Ошту тааныштыруу үчүн уюштурулган иш-чарада
41 Роза Айтматованын " Тарыхтын актай барактары " аттуу китеби боюнча диплом
42 Эң жогорку балл менен ( ЖРТ) ЖОЖ го киргендиги үчүн диплом жана белектер менен сыйлоо аземинде
43 Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитеттин Ардак грамотасы