Студент: Курманбек уулу Эмир Курманбек Жалпы балл:
10
Факультет: Медицина факультети
Курс: 2
Группа: Лб1-17а
Телл: 0770147258