Студент: Жамшит кызы Тахмина Тажиев Жамшит Жалпы балл:
25
Факультет: Медицина факультети
Курс: 2
Группа: 2lk-1-17(A)
Телл: 0779232340

Сабактарга катышуусу

0 кж.