Студент: арапов нурали джигиталиевич Жалпы балл:
10
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 2
Группа: ИСТ(б)1-18
Телл: 0770640905