Студент: Калыбек уулу Баястан Жалпы балл:
59
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 2
Группа: из(б)-1-17
Телл: 0703616763

Сабактарга катышуусу

1 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Эл аралык олимпиадалар 3-орун

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
2 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
3 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
4 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
5 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 акыйкатчы апараттынан ыразычылык кат
2 акыйкатчы апараттынан ыразычылык кат
3 деканаттан