Студент: Жаңыбай кызы Жылдыз Жалпы балл:
40
Факультет: Орус филологиясы факультети
Курс: 5
Группа: ФОР(б)-1-19
Телл: 0777469696

Сабактарга катышуусу

2 кж.