Студент: Мирзаева Малохат Хуснидиновна Жалпы балл:
30
Факультет: Медицина факультети
Курс: 1
Группа: Фармация
Телл: 0999081709

Сабактарга катышуусу

2 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун