Студент: Толкунова Бурулай Толкуновна Жалпы балл:
15
Факультет: Кыргыз-Европа факультети
Курс: 3
Группа: Ев-1-17
Телл: 0778979699