Студент: Комилжон уулу Кобилжон Комилжонович Жалпы балл:
20
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 1
Группа: ПОВ(б)-1-19
Телл: 0770154955

Сабактарга катышуусу

0 кж.