Студент: Алиева Зинат Исраил Жалпы балл:
15
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 3
Группа: Ик(б)-1-17
Телл: 0773173420