Студент: Джурабай уулу Нуржигит Жалпы балл:
15
Факультет: Медицина факультети
Курс: 3
Группа: 3лб-1б
Телл: 0774323257