Студент: Сулайманов Азиретали Абдисейитович Жалпы балл:
30
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 3
Группа: ПДс-9-3-17
Телл: 0772440003

Сабактарга катышуусу

5 кж.