Студент: Арипов Азамат Кубатбекович Жалпы балл:
71
Факультет: Эл аралык мамилелер факультети
Курс: 2
Группа: МО (б)-3-18
Телл: +996776805280

Сабактарга катышуусу

0 кж.

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
2 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
3 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
4 Маданий-эстетикалык конкурстар («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) 1 - орун
5 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
6 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
7 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Ай сайын театрга барсаныз
2 Ай сайын театрга барсаныз
3 Ай сайын театрга барсаныз
4 Ай сайын театрга барсаныз
5 Ай сайын театрга барсаныз
6 Ай сайын театрга барсаныз
7 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз