Студент: Абдуллаев Курбанбек Дуйшобекович Жалпы балл:
197
Факультет: Бизнес жана менеджмент факультети
Курс: 3
Группа: ТЭК-1-17
Телл: 0773-795-999

Сабактарга катышуусу

15 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
2 Эл аралык олимпиадалар 2-орун
3 Аймактык университеттик олимпиадалар 2-орун
4 Аймактык университеттик олимпиадалар 3-орун
5 Аймактык университеттик олимпиадалар 1-орун
6 Аймактык университеттик олимпиадалар 3-орун
7 Эл аралык олимпиадалар 3-орун

Стипендиялар

Стипендия Сурот
1 ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин стипендиясы
2 Атуулдук стипендиясы
3 Атуулдук стипендиясы
4 Атуулдук стипендиясы
5 ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин стипендиясы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
2 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
3 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
4 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
5 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
6 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
7 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 2 - орун
8 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
9 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 2 - орун
10 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
11 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
12 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
13 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
14 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
15 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
16 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
17 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
18 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
19 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
20 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
2 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз

Спорттук мелдештер

Мелдештин аталышы Орун Сурот
1 Шаардык же облустук мелдештер 1-орун
2 Эл аралык мелдештер 2-орун

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 Мактоо баракча
2 Мактоо баракча