Студент: Абдуллаев Курбанбек Дуйшобекович Жалпы балл:
30
Факультет: Бизнес жана менеджмент факультети
Курс: 3
Группа: ТЭК-1-17
Телл: 0773-795-999

Сабактарга катышуусу

15 кж.