Студент: Сабырбек кызы Айазгул Сабыр Жалпы балл:
183
Факультет: Табият таануу жана география факультети
Курс: 3
Группа: Х(б)1-17
Телл: +996773531767

Сабактарга катышуусу

0 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун
2 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун
3 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 2-орун

Макалалар

Тема Журнал Жарыяланган жылы Файл
1 Бекембай Апышев "Жыныстык тарбия" 2019 - жылы
2 илим жумалыгы 2020 - жылы
3 ош мамлекеттик университетине салым кошкон педагогдор 2020 - жылы

Стипендиялар

Стипендия Сурот
1 Атуулдук стипендиясы
2 Атуулдук стипендиясы
3 Атуулдук стипендиясы

Жеңүүчү болгон иш-чаралар

Иш-чара Орун Сурот
1 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
2 Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын жеңүүчүлөрүнө 1 - орун
3 Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсонуз 1 - орун
4 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
5 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун
6 Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялар 1 - орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
2 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
3 Ай сайын театрга барсаныз
4 Ай сайын театрга барсаныз
5 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
6 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
7 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
8 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
9 Ишембиликтерге катышуусаныз
10 Ай сайын театрга барсаныз
11 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
12 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
13 Музейлерге, көргөзмөлөргө барсаныз
14 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
15 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
16 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
17 Ай сайын театрга барсаныз
18 Ай сайын театрга барсаныз
19 Ай сайын театрга барсаныз
20 Ай сайын театрга барсаныз
21 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
22 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
23 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
24 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
25 «ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсөнүз
26 Ай сайын театрга барсаныз
27 Ай сайын театрга барсаныз

Ыраазычылык кат

Ыразычылык кат Сүрөт
1 Илимий макалаларды даярдап озгочо,активдуу студент
2 Сертификат
3 Pre-intermediate level
4 Илимий макалаларды даярдап озгочо,активдуу студент
5 Активдуу студент
6 Окуудагы жетишкендиктери учун
7 Педагогика предмети боюнча