Студент: Султанова Саламат Ахмадбек Жалпы балл:
5
Факультет: Кыргыз-китай факультети
Курс: 1
Группа: ККИс9-1-19
Телл: 0708198005