Студент: Жапарова Алина Алдашбековна Жалпы балл:
35
Факультет: Кыргыз-китай факультети
Курс: 4
Группа: Кл2-16
Телл: 0990890083

Сабактарга катышуусу

4 кж.