Студент: Шайбек кызы Аймончок Жалпы балл:
42
Факультет: Табият таануу жана география факультети
Курс: 3
Группа: ГК(б)-1-17
Телл: 0777768999

Сабактарга катышуусу

0 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 1-орун

Катышкан иш-чаралар

Иш-чара Сурот
1 Ишембиликтерге катышсаныз
2 Ишембиликтерге катышсаныз