Студент: Маметеминова Анара Замирбековна Жалпы балл:
30
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 3
Группа: АПР2-17
Телл: +996775657465

Сабактарга катышуусу

1 кж.