Студент: Бурканова Нуржамал алманбетовна Жалпы балл:
10
Факультет: Бизнес жана менеджмент факультети
Курс: 2
Группа: ЭБ(б)-1-18
Телл: 0771043014