Студент: Турдуеваз Нуржамал Алманбетовна Жалпы балл:
30
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 3
Группа: АРБ1-17
Телл: 0702213691

Сабактарга катышуусу

0 кж.