Студент: Орунбаева Нурзия Женишбековна Жалпы балл:
25
Факультет: Медицина факультети
Курс: 2
Группа: Ад4-18
Телл: 0999000654

Сабактарга катышуусу

0 кж.