Студент: Кошокбай кызы Эльнура Жалпы балл:
25
Факультет: Тарых факультети
Курс: 2
Группа: ВА(б)-1-18
Телл: 0557028212

Сабактарга катышуусу

5 кж.