Студент: Мадалиева Сайкал Кубатбековна Жалпы балл:
15
Факультет: Медицина факультети
Курс: 3
Группа: Ad1-17
Телл: 0500424524