Студент: Орозова Сайкал Эрмаматовна Жалпы балл:
20
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 1
Группа: ФМОИ(б)-1-19
Телл: 0500852286

Сабактарга катышуусу

0 кж.