Студент: Кубат кызы Бегимай Жалпы балл:
5
Факультет: Эл аралык мамилелер факультети
Курс: 1
Группа: Но(б)-3-19
Телл: 0556190901