Студент: Ташиева Чолпонай Канатбековна Жалпы балл:
25
Факультет: Медицина факультети
Курс: 2
Группа: МПД1-18Б
Телл: 0708100396

Сабактарга катышуусу

0 кж.