Студент: Жолдошбаев Машрап Жолдошбаевич Жалпы балл:
20
Факультет: Кыргыз-түрк факультети
Курс: 1
Группа: Т(б)1-19
Телл: 0708167685

Сабактарга катышуусу

7 кж.