Студент: Курманбаева Асел Талантбековна Жалпы балл:
20
Факультет: Эл аралык мамилелер факультети
Курс: 4
Группа: Рв(б)-2-16
Телл: +996990504292