Студент: Капаркул кызы Умутай Жалпы балл:
5
Факультет: Искусcтво факультети
Курс: 1
Группа: dkb2-19
Телл: 0706888018